Oversettelse

Vi tar oversettelsesoppdrag

fra: norsk, engelsk, spansk og tysk

til: norsk og engelsk